Odnos članova uprave (direktora) i prokurista

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Odnos članova uprave (direktora) i prokurista
Stranica:
182.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

U br. 7/22. i br. 8/22. ovog časopisa objavljeni su članci o imenovanju i prestanku članstva u upravi te o njihovim ovlastima i odgovornosti.

U ovom broju nastavljamo s obradom navedene tematike prikazujući aktualna i bitna pitanja odnosa članova uprave i prokurista.

  1. Uvod
  2. Pojam i značajke prokurista
  3. Sažeto o zastupniku
  4. Naznaka o članovima uprave
  5. Prokuristi i članovi uprave – neke sličnosti i razlike
  6. Mora li prokurist biti u radnom odnosu
  7. Položaj prokurista u likvidaciji i stečaju
Hashtags:
#ČlanoviUprave, #Direktori, #Ovlasti, #Prokuristi, #Punomoć, #Zastupanje