Otpremnina članova uprave i menadžera

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Otpremnina članova uprave i menadžera
Stranica:
70.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Ugovor o radu može otkazati poslodavac, a može ga otkazati i radnik. Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu te je u određenim slučajevima radnicima zajamčeno pravo na otpremninu samo kada poslodavac otkazuje ugovor o radu radniku. Na fizičke osobe koje su prema propisu o trgovačkim društvima kao član uprave, ili izvršni direktor, ili fizička osoba koja je u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštene voditi poslove poslodavca ne primjenjuju se odredbe Zakona o radu na odredbe o ugovoru o radu na određeno vrijeme, prestanku ugovora o radu, otkaznom roku i otpremnini. U ovom slučaju postavlja se pitanje prava na isplatu i (ne)oporezivosti otpremnine. O tome pišemo u nastavku.

  1. Uvod
  2. Otpremnina člana uprave ili izvršnog direktora koji je u radnom odnosu
  3. Otpremnina člana uprave ili izvršnog direktora koji nije u radnom odnosu
  4. Otpremnina članu uprave ili izvršnom direktoru koji odlazi u mirovinu
Hashtags:
#ČlanoviUprave, #Direktori, #MenadžerskiUgovor, #Otpremnine, #RadniOdnosMenadžera