Uprava društva s ograničenom odgovornošću – ovlasti i odgovornost

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Uprava društva s ograničenom odgovornošću – ovlasti i odgovornost
Stranica:
158.
Autor/i:
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

Autorica u ovom članku nastavlja s obradom tematike uprave društva s ograničenom odgovornošću, razmatrajući za praksu bitna i aktualna pitanja ovlasti članova uprave, način rada uprave koja se sastoji od više članova, dužnu pozornost i odgovornost članova uprave te radne odnose.

  1. Uvodne napomene
  2. Ovlasti članova uprave
  3. Način rada uprave koja se sastoji od više članova
  4. Dužna pozornost i odgovornost članova uprave
  5. Radni odnos članova uprave (direktora)
Hashtags:
#ČlanoviUprave, #Direktori, #DruštvoSOgraničenomOdgovornošću, #Odgovornost, #Ovlasti, #UpravaDruštva