Plaća prema Zakonu o radu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2023
Članak:
Plaća prema Zakonu o radu
Stranica:
39.
Autor/i:
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.
Sažetak:

U skladu s odredbama Zakonu o radu (Nar. nov., br. 93/14. – 151/22.), odnosno od zadnjih izmjena i dopuna Zakona, plaćom se podrazumijevala osnovna ili minimalna plaća i sva dodatna davanja bilo koje vrste koja poslodavac izravno ili neizravno, u novcu ili naravi, na temelju ugovora o radu, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili drugog propisa isplaćuje radnici ili radniku za obavljeni rad.

Kako je navedena definicija bila preopćenita, u praksi je dolazilo do raznih oprečnih tumačenja što je plaća za rad, što su nadoknade stvarno nastalih troškova radniku, a što ostali primici koji se isplaćuju radniku na temelju sadašnjega ili bivšega radnog odnosa.

Odredbe Zakona o radu koje stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine jasnije definiraju plaću, ostale primitke vezane uz radni odnos i odnos radnika i poslodavca te se horizontalno usklađuju s poreznim propisima, posebice odredbama Zakona o doprinosima.

  1. Uvod
  2. Opće odrednice o plaću u novim izmjenama i dopunama zakona o radu
  3. Način određivanja plaće
  4. Sastavne odredbe plaće
  5. Primitci radnika na temelju radnog odnosa
  6. Način i rok isplate plaće
  7. Isprave o plaći, naknadi plaće, otpremnini i naknadi za neiskorišteni godišnji odmor
Hashtags:
#DodatciNaPlaću, #Plaća, #RadNedjeljom, #ZakonORadu