Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza (I. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2021
Članak:
Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza (I. dio)
Stranica:
86.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Nastanak porezne obveze, odnosno obveza zaračunavanja PDV-a na isporuke dobara i usluga te mogućnost priznavanja pretporeza iz ulaznih računa, uvijek je aktualno pitanje obveznika PDV-a. Te su porezne radnje međusobno povezane i, u pravilu, samo onaj zaračunani PDV iz izlaznog računa može, uz zadovoljenje propisanih uvjeta, primatelj računa priznati kao pretporez. No u određenim poreznim situacijama obveznici PDV-a mogu priznati pretporez iz ulaznog računa samo djelomično (ograničeno pravo priznavanja pretporeza, podjela pretporeza), neovisno o tome što je izdavatelj iskazao obvezu na cijelu osnovicu. Opširnije o tome može se pročitati u ovom članku, a o poreznoj osnovici pišemo također u ovom broju časopisa RRiF.

  1. Uvod
  2. Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza ovisno o poreznom položaju obveznika PDV-a
  3. Nastanak porezne obveze
  4. Uvjeti za priznavanje pretporeza
  5. Zaključak
Hashtags:
#GrađevinskeUsluge, #KontinuiraneIsporuke, #NastanakPorezneObveze, #OdbitakPretporeza, #Pretporez