Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza – primjeri (II. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza – primjeri (II. dio)
Stranica:
94.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Porezni obveznici kao sudionici sustava PDV-a imaju pravo odbiti zaračunani PDV po stopi od 5 %, 13 % i 25 % na ulaznim računima kao pretporez (ako su zadovoljeni propisani uvjeti) te ga sučeliti, odnosno „prebiti“, s obračunanim PDV-om koji zaračunavaju pri isporuci dobara i usluga u razdoblju oporezivanja.

U RRiF-u br. 8/21., str. 86, objavljen je I. dio članka u vezi s nastankom porezne obveze i priznavanja pretporeza. U nastavku članka daju se primjeri evidentiranja pretporeza u knjigovodstvenim i poreznim evidencijama obveznika PDV-a.

    6. Primjeri evidentiranja pretporeza u knjigovodstvenim i poreznim evidencijama

    7. Zaključak

Hashtags:
#InoUsluge, #NastanakPorezneObveze, #OdbitakPretporeza, #PDV, #Pretporez, #UvozDobara