Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pitanja i odgovori
Obračun PDV-a pri stjecanju promidžbenih usluga iz treće zemlje
Petak, 27.10.2023.

Hrvatski porezni obveznik primio je račun od poreznog obveznika iz Sjedinjenih Američkih Država dalje SAD za promidžbene usluge Koje su ...

rrif - 10.2023, str. 88
Posebnosti u oporezivanju usluga malih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Pojam poreznog obveznika treba s motrišta odredaba propisa o PDV u promatrati u širem kontekstu te treba razlikovati porezne obveznike ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište isporuka usluga u treće zemlje s motrišta PDV-a
Četvrtak, 11.05.2023.

Društvo iz Republike Hrvatske dalje RH koje je porezni obveznik zaračunava usluge posredovanja u prodaji pronalazak novih kupaca komunikacija i ...

Snimka webinara
Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka usluga, trajanje 200 min
Srijeda, 03.05.2023.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

rrif - 9.2021, str. 94
Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza – primjeri (II. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Porezni obveznici kao sudionici sustava PDV a imaju pravo odbiti zaračunani PDV po stopi od 5 13 i 25 na ...

Vijesti
Oporezivanje usluga koje su povezane s nekretninom
Petak, 23.07.2021.

Usluge povezane s nekretninama oporezuju se prema mjestu gdje se nekretnina nalazi To znači da će usluge povezane s nekretninama ...

Vijesti
Oporezivanje inozemnih usluga
Četvrtak, 08.07.2021.

Inozemnim uslugama se smatraju usluge koje inozemni porezni obveznici obavljanju hrvatskim poreznim obveznicima ili da hrvatski porezni obveznici obavljaju usluge ...

Vijesti
Oporezivanje dobara i usluga malih poreznih obveznika u RH
Četvrtak, 24.06.2021.

Mali su porezni obveznici oni koji ostvaruju isporuke ispod 300 000 00 kn i nisu u bazi poreznih obveznika RH ...

rrif - 8.2020, str. 110
Oporezivanje „inozemnih usluga“ (II. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U časopisu br 7 20 str 69 objavljen je članak I dio Pisano je o određivanju poreznog položaja usluga ...

rrif - 7.2020, str. 69
Oporezivanje „inozemnih usluga“ (I. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Iako u poreznim propisima službeno ne nalazimo pojam inozemne usluge smatra se da je riječ o uslugama koje inozemni ...

rrif - 6.2020, str. 187
Pružanje usluga strancima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Neprofitne pravne osobe mogu pružati određene usluge rezidentima i nerezidentima Obveze neprofitnih pravnih osoba kao pružatelja usluga ovise o ...

rrif - 4.2020, str. 239
Usluge primljene iz inozemstva
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Neprofitne pravne osobe mogu primati usluge iz drugih zemalja članica EU a ili iz trećih zemalja Prije nego što ...

rrif - 10.2015, str. 112
PDV na „inozemne usluge“ (II. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

U časopisu RRiF br 9 15 str 109 objavljen je članak Oporezivanje inozemnih usluga I dio Pisano je o određivanju ...

rrif - 9.2015, str. 95
PDV na „inozemne usluge” (I. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Pojam inozemne usluge nije službeni porezni naziv usluga ne nalazi se i pod tim nazivom nije pojašnjen u Zakonu o ...

rrif - 7.2013, str. 78
Stjecanje i uvoz novih osobnih automobila nakon 1. srpnja 2013.
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Stjecanje i uvoz novih osobnih automobila nakon 1 srpnja 2013 Ulazak RH u EU odražava se i na stjecanje novih ...

rrif - 7.2013, str. 67
Određivanje mjesta oporezivanja „inozemnih usluga“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Iako pojam inozemne usluge nije bio službeni porezni naziv usluga u starom Zakonu o PDV u u kojima je jedan ...

rrif - 6.2012, str. 88
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Ovim poreznim i računovodstvenim savjetima donosimo tek mali izbor odgovora iz bogate riznice RRiF ova iskustva u davanju odgovora proteklog ...

rrif - 10.2011, str. 94
Oporezivanje „inozemnih“ usluga PDV-om
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Oporezivanje tzv inozemnih usluga PDV om aktualno je pitanje i danas nakon gotovo trinaest godina primjene sustava PDV a u ...

rrif - 8.2007, str. 98
Promidžbene usluge u odnosima s inozemstvom i sudska praksa Europskog suda pravde
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.

U prošlom broju časopisa RRiF br 7 07 str 115 opširno smo pisali o oporezivanju tzv inozemnih usluga i poreznom ...

rrif - 7.2007, str. 115
Obračun PDV-a na "inozemne usluge"
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

U sustavu PDV a usluge su oporezive prema mjestu obavljanja te se upravo iz tog razloga pojavljuje problem određivanja mjesta ...