Oporezivanje dobara i usluga malih poreznih obveznika u RH

Datum: 24.06.2021, Četvrtak
Autor: LJ.M.

Mali su porezni obveznici oni koji ostvaruju isporuke ispod 300.000,00 kn i nisu u bazi poreznih obveznika RH. U tuzemnim prometima, ne zaračunavaju PDV te ne mogu koristiti pretporez. U prometima s EU trebaju zatražiti PDV identifikacijski broj te trebaju prenijeti poreznu obvezu na inozemne kupce ili od njih preuzeti poreznu obvezu. U tim prometima imaju samo obvezu PDV-a, ali ne i pretporez.

Koje su obveze malih poreznih obveznika u prometu dobara može se pročitati u časopisu RRiF br. 11/20., str. 99., a usluga u RRiF-u br. 2/21., str. 143.

Povratak na vijesti