Posebnosti PDV-a kod malih poreznih obveznika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2020
Članak:
Posebnosti PDV-a kod malih poreznih obveznika
Stranica:
99.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Mali se porezni obveznici s motrišta PDV-a smatraju poreznim obveznicima, ali nisu redoviti porezni obveznici, a to znači da se ne nalaze u bazi poreznih obveznika Republike Hrvatske. To nadalje znači da u tuzemnim prometima – isporukama dobara i usluga ne zaračunavaju PDV te ne mogu koristiti pretporez. Međutim, u određenim poreznim situacijama, i to kod stjecanja dobara iz EU-a te stjecanja i isporuka inozemnih usluga mali porezni obveznici trebaju zatražiti PDV identifikacijski broj (tada se nalaze samo u bazi VIES) te trebaju prenijeti poreznu obvezu na inozemne kupce ili od njih preuzeti poreznu obvezu. U tim prometima imaju samo obvezu PDV-a, međutim kao mali porezni obveznici nikada nemaju pravo na pretporez.

  1. Uvod
  2. Tko su mali porezni obveznici
  3. Posebnosti u prometu dobara malih poreznih obveznika
Hashtags:
#MaliPorezniObveznik, #PDV, #Porezi, #Pretporez