Porezno motrište usluga malih poreznih obveznika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Porezno motrište usluga malih poreznih obveznika
Stranica:
143.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Pojam poreznog obveznika treba, s motrišta odredaba propisa o PDV-u, promatrati u širem kontekstu te treba razlikovati porezne obveznike koji su upisani u registar obveznika PDV-a (redoviti porezni obveznici) od onih koji se trebaju samo registrirati za potrebe PDV-a (mali porezni obveznici). U tuzemnim prometima dobara i usluga, mali porezni obveznici su oslobođeni plaćanja PDV-a kada isporuke zaračunavaju drugim hrvatskim poreznim obveznicima. Međutim, u određenim poreznim situacijama mali porezni obveznici trebaju preuzeti obvezu plaćanja PDV-a u transakcijama s poreznim obveznicima iz EU-a i trećih zemalja, a da pritom nemaju nikakva prava koja proizlaze iz propisa o PDV-u, odnosno najznačajnije – pravo na pretporez, nego imaju samo obvezu plaćanja PDV-a.

U I. dijelu ovoga članka, koji je objavljen u časopisu RRiF, br. 11/20., str. 99, može se pročitati opširnije o obvezama malih poreznih obveznika u prometu dobara u tuzemstvu, pri stjecanju i isporuci dobara u EU-a, izvozu i uvozu dobara. U II. dijelu ovoga članka može se pročitati opširnije o obvezama malih poreznih obveznika u prometu usluga u tuzemstvu, pri stjecanju i isporuci usluga u EU-u i trećim zemljama.

  1. Uvod
  2. Oporezivanje usluga u tuzemstvu
  3. Stjecanje i isporuka usluga u EU-u i treće zemlje
  4. Zaključak
Hashtags:
#MaliPorezniObveznik, #PDV, #PrijenosPorezneObveze