Stjecanje i uvoz novih osobnih automobila nakon 1. srpnja 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2013
Članak:
Stjecanje i uvoz novih osobnih automobila nakon 1. srpnja 2013.
Stranica:
78.
Autor/i:
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:

Stjecanje i uvoz novih osobnih automobila nakon 1. srpnja 2013.
  Ulazak RH u EU odražava se i na stjecanje novih osobnih automobila jer su primjenom odredaba Zakona o PDV-u uvedene nove kategorije razlikovanja novih od rabljenih osobnih automobila. Također su u primjeni odredbe Zakona o posebnom porezu na motorna vozila kojima se uređuje način obračuna, plaćanja i praćenja posebnog poreza na motorna vozila kojim podliježu sva vozila koja se prodaju na području RH.
  1. Uvod
  2. Što se smatra novim osobnim automobilom
  3. Tko, kako i kada obračunava poseban porez na motorna vozila
  4. Stjecanje novih osobnih automobila unutar EU
  5. Uvoz novih osobnih automobila iz trećih zemalja ili trećih područja
  6. Zaključak

Hashtags:
#InoUsluge, #PDV, #Porezi