Oporezivanje usluga koje su povezane s nekretninom

Datum: 23.07.2021, Petak
Autor: LJ.M.

Usluge povezane s nekretninama oporezuju se prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. To znači da će usluge povezane s nekretninama koje se nalaze u RH biti oporezive u RH prema odredbama Zakona o PDV-u, a usluge na nekretninama koje nisu u RH bit će oporezive prema propisima zemalja i njihovim nacionalnim propisima gdje se nekretnina nalazi.

Detaljnije o tome može se pročitati u časopisu RRiF br. 3/21., str. 118.

Povratak na vijesti