Oporezivanje usluga koje su povezane s nepokretnom imovinom – nekretninama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Oporezivanje usluga koje su povezane s nepokretnom imovinom – nekretninama
Stranica:
118.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Porezni položaj usluga povezanih s nekretninama oporezuju se prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. To znači da će usluge povezane s nekretninama koje se nalaze u RH biti oporezive u RH prema odredbama Zakona o PDV-u, a usluge na nekretninama koje nisu u RH bit će oporezive prema propisima zemalja i njihovim nacionalnim propisima gdje se nekretnina nalazi.

Koje su porezne posebnosti kada te usluge imaju obilježje „inozemnih“ usluga, odnosno kada se obavljaju između hrvatskih poreznih obveznika i obveznika iz EU i trećih zemalja, u RH ili izvan RH, pišemo detaljnije u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Zakonski okvir za oporezivanje usluga povezanih s nekretninama
  3. Kako se oporezuju usluge koje su povezane s nekretninama
  4. Oporezivanje usluga povezanih s nekretninama u RH
  5. Oporezivanje usluga povezanih s nekretninama u EU-u i trećim zemljama
  6. Zaključak
Hashtags:
#MjestoOporezivanja, #Nekretnine, #PDV