Ponuda i prihvat ponude

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Ponuda i prihvat ponude
Stranica:
213.
Autor/i:
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Sažetak:

Autor u ovom članku nastoji dati prikaz pojma ponude, njezina učinka i prihvata te koje se dvojbe tom prilikom javljaju, osobito kroz osvrt na sudsku praksu, uz napomenu da će se ovaj članak u najvećem dijelu oslanjati na Zakon o obveznim odnosima, ali će se spomenuti i posebne (specijalne) propise kojima su uređena pojedina pitanja vezana za ponudu i prihvat.

1. Uvod
2. Što je ponuda
3. Učinak ponude
4. Prihvat ponude
5. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe

Hashtags:
#KonkludentnaRadnja, #Ponuda, #Pravo, #PrihvatPonude, #SudskaPraksa, #ZaštitaPotrošača, #ZOO