Ispravak porezne osnovice i odbitak PDV-a kod transakcija vezanih uz financijski lizing – sudska praksa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Ispravak porezne osnovice i odbitak PDV-a kod transakcija vezanih uz financijski lizing – sudska praksa
Stranica:
174.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

      Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 o poreznom tretmanu transakcija vezanih uz financijski lizing. U različitim okolnostima Sud odlučuje o pravu poreznog obveznika, davatelja lizinga, na smanjenje porezne osnovice u slučaju raskida ugovora o financijskom lizingu zbog neplaćanja naknada za lizing. Nadalje, u slučaju obavljenih transakcija sale and lease back (povratni lizing), Sud odlučuje o obvezi ispravka odbitka PDV-a korištenog za nekretnine koje su predmet tih transakcija.

1. Uvod
2. Presuda u predmetu C-242/18 Unicredit leasing ead
3. Presuda u predmetu C-404/16 Lombard ingatlan lizing zrt.
4. Presuda u predmetu C-201/18 Mydibel sa

Hashtags:
#C-201/18, #C-242/18, #C-404/16, #FinancijskiLeasing, #IspravakPretporeza, #PDV, #Porezi, #SudskaPraksa