Financijski lizing s motrišta oporezivanja PDV-om

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Financijski lizing s motrišta oporezivanja PDV-om
Stranica:
118.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

      Autorica u članku iznosi stajališta Suda Europske unije o izračunu udjela odbitka pretporeza kod financijskog lizinga te o mogućnosti kvalifikacije transakcije kao isporuke dobara u različitim okolnostima obavljanja financijskog lizinga. Sud analizira slučaj izračuna udjela odbitka pretporeza u okolnostima kada su opći troškovi uključeni isključivo u izuzetu transakciju financiranja. Nadalje, u drugim dvama slučajevima financijskog lizinga u različitim okolnostima Sud analizira je li došlo do isporuke dobara uz naknadu.

1. Uvod
2. Presuda u predmetu C-153/17 Volkswagen Financial Services (UK) LTD
3. Presuda u predmetu C-438/13 BCR Leasing IFN SA
4. Presuda u predmetu C-164/16 Mercedes-benz Financial Services UK LTD

Hashtags:
#C-153/17, #C-164/16, #C-438/13, #FinancijskiLeasing, #PDV, #Porezi, #SudskaPraksa