Prikaz Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u školama i učeničkim domovima

Časopis: Pravo i porezi - 11.2019
Članak:
Prikaz Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u školama i učeničkim domovima
Stranica:
42.
Autor/i:
Marin KARIN , dipl. iur.
Sažetak:

U sklopu ovoga članka autor daje prikaz novog Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika stručnih suradnika i ravnatelja u školama i učeničkim domovima
Donošenjem novog Pravilnika prestao je važiti Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu iz 1995. godine.
Sveobuhvatno, novi Pravilnik donosi suvremene kriterije za napredovanje koji naglasak stavljaju na pedagoške kompetencije i uspješan rad s učenicima, ali i rad na projektima u području odgoja i obrazovanja te unaprjeđenju sustava obrazovanja.

1. Uvod
2. Napredovanje odgojno-obrazovnih radnika – uvjeti za napredovanje
3. Prijelazne i završne odredbe

Hashtags:
#NapredovanjeUčiteljaNastavnikaStručnihSuradnika, #Pravo, #StručniSuradnik, #ZakonOOdgojuIObrazovanju