Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

Časopis: Pravo i porezi - 11.2019
Članak:
Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora
Stranica:
38.
Autor/i:
Filip Kozlica , mag. iur.
Sažetak:

Autor u ovome članku daje prikaz Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, kojim se osigurava provedba obveza RH iz Direktive 2016/2102, propisuju se zahtjevi u pogledu pristupačnosti web-stranica i aplikacija tijela javnog sektora te rokovi za usklađivanje sa zahtjevima.
Novčane kazne za prekršitelje predviđene su za odgovorna tijela javnog sektora, ali i za odgovorne osobe u tim tijelima.

1. Uvod
2. Pravni okvir za reguliranje web-pristupačnosti
3. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora
4. Zaključak

 

Hashtags:
#OsobeSInvaliditetom, #Pravo, #TijelaJavnogSektora, #ZakonOPristupačnostimrežnihStranica