Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2023, str. 85
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2023. godini
Autor: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Ako obveznik zapošljavanja ili zamjenskog zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom obvezan je plaćati novčanu naknadu Za jedno ...

Pitanja i odgovori
Najmanji broj trajanja godišnjeg odmora radnika s invaliditetom
Četvrtak, 15.12.2022.

Mora li se radnicima s invaliditetom omogućiti veći broj dana minimalnoga godišnjeg odmora u odnosu na ostale radnike U slučaju ...

rrif - 9.2022, str. 75
Obračun naknade plaće radniku nakon gubitka radne sposobnosti
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U slučajevima kada je radnikovo zdravstveno stanje takvo da se daljnjim liječenjem ne može poboljšati liječnik je obvezan uputiti radnika ...

rrif - 6.2022, str. 74
Obračun plaće za hrvatske ratne vojne invalide
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Poslodavci koji zapošljavaju hrvatskoga ratnog vojnog invalida kod obračunavanja plaće u obzir trebaju uzeti određene posebnosti U obrasce PK HRVI ...

pip - 5.2022, str. 17
Obveze poslodavaca vezane za zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2022. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ako obveznik zapošljavanja osoba ili zamjenskog zapošljavanja poslodavac koji zapošljava 20 i više radnika ne ispuni obvezu zapošljavanja ili zamjenskog ...

rrif - 4.2022, str. 94
Radni odnos osoba s invaliditetom
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Kod ugovaranja i obračunavanja plaće i ostalih isplata osobama s invaliditetom u postoje neke posebnosti Poslodavac koji zapošljava osobu s ...

rrif - 1.2022, str. 109
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2022. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ako obveznik zapošljavanja ili zamjenskog zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom obvezan je plaćati novčanu naknadu Novčana naknada ...

rrif - 6.2021, str. 125
Tretman subvencioniranja troškova prijevoza i ostalih troškova osobama s invaliditetom
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Od 1 siječnja 2021 godine na snazi je novi Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom Nar nov br ...

rrif - 5.2021, str. 116
Zamjenske kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika obveznici su kvotnog zapošljavanja Za 2021 godinu za jednu nezaposlenu osobu s invaliditetom poslodavac ...

rrif - 1.2021, str. 105
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2021. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ako obveznik zapošljavanja ili zamjenskog zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom obvezan je plaćati novčanu naknadu Novčana naknada ...

pip - 11.2019, str. 38
Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora
Autor: Filip Kozlica , mag. iur.

Autor u ovome članku daje prikaz Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ...