Obveze poslodavaca vezane za zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2022. godini

Časopis: Pravo i porezi - 5.2022
Članak:
Obveze poslodavaca vezane za zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2022. godini
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Ako obveznik zapošljavanja osoba ili zamjenskog zapošljavanja (poslodavac koji zapošljava 20 i više radnika) ne ispuni obvezu zapošljavanja ili zamjenskog zapošljavanja invalidnih osoba, obvezan je plaćati novčanu naknadu. Novčana naknada za jedno kvotno nezapošljavanje u 2022. godini je 937,50 kn mjesečno. Kod obračuna plaće osobama s invaliditetom postoje određene posebnosti, a propisani su i poticaji i novčane nagrade za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. O svemu u nastavku članka.

  1. Uvodno
  2. Tko je obvezan zaposliti osobe s invaliditetom
  3. Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
  4. Tko se smatra osobom s invaliditetom
  5. koji poslodavci ne moraju zapošljavati OSI-je niti plaćati naknadu
  6. Tko ulazi u ukupan broj radnika za izračun
  7. Sklapanje ugovora o radu s osobom s invaliditetom
  8. Poticaji i nagrade za poslodavce
  9. Obračun plaće osobe s invaliditetom
Hashtags:
#OSI, #OsobeSInvaliditetom, #ZapošljavanjeOsobaSInvaliditetom