Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Stupanje na snagu novog Zakona o zaštiti potrošača
Petak, 20.05.2022.

Podsjećamo da 28 svibnja 2022 godine stupa na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača Nar nov br 19 22 te ...

Vijesti
Zaštita prijavitelja nepravilnosti
Ponedjeljak, 16.05.2022.

S obzirom na potrebu usklađivanja s Direktivom 2019 1937 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava ...

Vijesti
Doneseni su novi kolektivni ugovori u javnom sektoru
Petak, 13.05.2022.

Od početka svibnja 2022 godine primjenjuju se dva nova kolektivna ugovora u javnom sektoru Kolektivni ugovor za državne službenike i ...

Snimka webinara
Računovodstvo proizvodnje, trajanje 150 min
Petak, 13.05.2022.

Autori:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ

Vijesti
Ovrha na jedinoj nekretnini dužnika
Srijeda, 11.05.2022.

U praksi se često postavlja sljedeće pitanje Može li se ovršiti jedina nekretnina ovršenika Ovršnim zakonom je vrlo sužena mogućnost ...

Snimka webinara
Aktualnosti u obračunu PDV-a na usluge, trajanje 170 min
Utorak, 10.05.2022.

rrif - 5.2022, str. 199
Digitalizacija postupka kontrole podataka o osiguranicima mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje stalno unaprjeđuje svoje e usluge potičući administrativno rasterećenje poslodavaca i osigurava jedinstveni način digitalnog prikupljanja ...

rrif - 5.2022, str. 197
Rodiljni i roditeljski dopust s inozemnim elementom
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Način postupanja kod izračuna staža osiguranja ili broj mjeseci rodiljnog ili roditeljskog dopusta roditelja koji borave u više država razlikuje ...

rrif - 5.2022, str. 177
Zapošljavanje sezonskih radnika u 2022. godini
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autori u ovome članku na jednostavan i transparentan način razmatraju aktualna pitanja rada stalnih sezonskih radnika u ovoj kalendarskoj godini ...

rrif - 5.2022, str. 160
Isticanje cijena prema novom Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Trgovac mora istaknuti svotu maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda koje nudi i prodaje na tržištu te se ...

rrif - 5.2022, str. 146
Poslovanje samostalnih umjetnika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osobe koje obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost na temelju članstva u nadležnoj umjetničkoj udruzi i kojima je to osnovna djelatnost obvezni ...

rrif - 5.2022, str. 137
Sporazumi o financiranju s dobavljačima – Prijedlog amandmana na MRS 7 i MSFI 7
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Odbor za tumačenje MSFI IFRS Interpretation Committee razmotrio je pitanje o obvezi poduzeća da u svojim godišnjim financijskim izvještajima objavi ...

pip - 5.2022, str. 90
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

Posebni porezi i trošarine Plaćanje posebnog poreza na kavu kod prodaje na daljinu Procedura zaprimanja vina iz druge države članice ...

rrif - 5.2022, str. 122
Zaprimanje i verifikacija prijave poreza na dobitak za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Trgovačka društva i druge pravne i fizičke sobe koje gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno i trajno radi ostvarivanja dobitka uz primjenu ...

rrif - 5.2022, str. 106
Izlazni porez
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Zakonom o porezu na dobit predviđen je poseban postupak oporezivanja odnosno obračuna porezne osnovice ako porezni obveznik premješta sjedište svog ...

pip - 5.2022, str. 83
Zlouporaba osiguranja
Autori: Goran BRKIĆ , dipl. soc. rad.
Goran LOJE, dipl. iur.

Autori se u ovom članku bave zlouporabom osiguranja s osvrtom na sve one aktivnosti usmjerene na neosnovano izvlačenje koristi iz ...

rrif - 5.2022, str. 99
Porezni položaj premija životnog osiguranja radnika
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Prilikom sklapanja ugovora o osiguranju poslodavci ponekad podmiruju za svoje zaposlenike premije životnog osiguranja U policama životnog osiguranja je kao ...

pip - 5.2022, str. 72
Kako zaštititi izum u svijetlu novoga patentnog zakonodavstva
Autor: Jasminka ADAMOVIĆ , dipl.iur.

Prava intelektualnog vlasništva duboko su utkana u našu svakodnevnicu a na kvalitetu naših života posebice utječu patenti Patentom se štiti ...

rrif - 5.2022, str. 78
Doprinosi i obračun primitaka članovima uprave strancima
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Primitci koji se isplaćuju članovima uprave strancima uobičajeno se oporezuju na način propisan za drugi dohodak U nekim slučajevima na ...

rrif - 5.2022, str. 72
Oporezivanje inozemnih mirovina
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Oporezivanje inozemnih mirovina s motrišta pripadnosti predujma poreza i konačno obračunanog poreza na dohodak nije određeno za sve inozemne mirovine ...

pip - 5.2022, str. 54
Revizija u praksi antidiskriminacijskih sporova
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U članku se raspravlja o pitanjima dopuštenosti i vrste revizije u sporovima prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije Analizira se shvaćanje ...

pip - 5.2022, str. 36
Socijalne i karitativne ustanove Katoličke Crkve u Hrvatskoj
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U RH postoji više od tisuću socijalnih i karitativnih ustanova koje pripadaju Katoličkoj Crkvi Osim njih u RH djeluje i ...

pip - 5.2022, str. 17
Obveze poslodavaca vezane za zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2022. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ako obveznik zapošljavanja osoba ili zamjenskog zapošljavanja poslodavac koji zapošljava 20 i više radnika ne ispuni obvezu zapošljavanja ili zamjenskog ...

pip - 5.2022, str. 14
Specifična motrišta radnog odnosa pripravnika zaposlenog u školskoj ustanovi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

U ovom članku autor razmatra specijalnosti odredaba Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u odnosu na ...

rrif - 5.2022, str. 33
Računovodstvo ulaganja poduzetnika u plemenite metale
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Ulaganje u investicijsko zlato i trgovina njime ponovno je aktualna kako za građane tako i za poduzetnike trgovačka društva Međutim ...

pip - 5.2022, str. 8
Koje promjene donosi novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

S obzirom na potrebu usklađivanja s Direktivom 2019 1937 nakon nešto više od dvije godine od stupanja na snagu i ...

Vijesti
Donesen je novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.04.2022.

Objavljen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva Nar nov br 50 22 Njega sada primjenjuju samo njegovi potpisnici Sindikat turizma i usluga ...

Knjiga
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje
20.04.2022

U prodaji je II ažurirano i dopunjeno izdanje sveobuhvatnog priručnika namijenjenog svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom ...

Naslovnica knjige: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje
Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a od 5% na ulaznice
Četvrtak, 14.04.2022, 410-19/22-02/85

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Obračun doprinosa kada se paušalni obrt obavlja uz radni odnos
Utorak, 12.04.2022.

Radom u obrtu obrtnik ostvaruje prava u vezi s radnim odnosom ako ta prava ne ostvaruje po drugoj osnovi Poreznim ...

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a na jestiva ulja
Petak, 08.04.2022, 410-19/22-02/68

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Isplate dobitka fizičkim osobama rezidentima i nerezidentima
Četvrtak, 07.04.2022.

Primitke od dividendi i udjela u dobiti ostvarene na temelju udjela u kapitalu koje ostvaruju fizičke osobe smatraju se dohotkom ...

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a na maslac i margarin
Srijeda, 06.04.2022, 410-19/22-02/62

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2022, str. 193
Prava i obveze stranaka ugovora o djelu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovor o djelu zastupljen je u našoj aktualnoj praksi Zapravo djelo kao posao koji netko obavlja na vlastitim ili tuđim ...

rrif - 4.2022, str. 162
Bolovanje osoba koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Osobe koje samostalno u okviru zanimanja obavljaju djelatnost obvezni su osiguranici mirovinskog i zdravstvenog osiguranja a s te osnove obveznici ...

rrif - 4.2022, str. 157
Obračun doprinosa kada se paušalni obrt obavlja uz radni odnos
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe mogu uz radni odnos obavljati i samostalnu djelatnost Kada fizička osoba obavlja samostalnu djelatnost kao svoje jedino i ...

rrif - 4.2022, str. 135
Stjecanje nekretnine, osim pravnim poslom, te nastanak porezne obveze
Autor: Nikolina PRATZER , dipl. iur.

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisani su načini stjecanja vlasništva na nekretnini dok je Zakonom o porezu na ...

pip - 4.2022, str. 78
Ugovorna kazna prema Zakonu o obveznim odnosima
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku obrađuje ugovornu kaznu institut obveznog prava i jednu od najraširenijih pogodbi u poslovnom prometu Naime ugovorna kazna ...

pip - 4.2022, str. 70
Podzakonski opći akti
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Podzakonski akti najbrojniji su opći akti u RH Oni imaju provedbenu i razradbenu funkciju nekog općenito postavljenoga zakonskog režima Riječ ...

rrif - 4.2022, str. 94
Radni odnos osoba s invaliditetom
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Kod ugovaranja i obračunavanja plaće i ostalih isplata osobama s invaliditetom u postoje neke posebnosti Poslodavac koji zapošljava osobu s ...

rrif - 4.2022, str. 86
Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem ostvaruju osiguranici zaposleni na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim ...

rrif - 4.2022, str. 82
E-knjige i dopunsko zdravstveno osiguranje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Teme ovoga proračunskog praktikuma su kupnja e knjige i premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja zaposlenika Prijeporno je koji bi knjigovodstveni račun ...

pip - 4.2022, str. 20
Novosti u PDV-u od 1. travnja 2022. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o PDV u koje su stupile na snagu 1 travnja 2022 godine ponajprije se odnose na ...

Pror - 4.2022, str. 25
Jednakovrijednost predmeta nabave u javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Polazišna točka pri svakoj nabavi a pogotovo u sustavu javne nabave je ispravno objašnjenje premeta nabave Pritom je bitno da ...

rrif - 4.2022, str. 37
Što donosi novi Zakon o zaštiti potrošača
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Radi usklađivanja s Direktivom 2019 2161 o izmjeni Direktive 93 13 EEZ i Direktiva 98 6 EZ 2005 29 EZ ...