Obračun plaće za hrvatske ratne vojne invalide

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Obračun plaće za hrvatske ratne vojne invalide
Stranica:
85.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Poslodavci koji zapošljavaju hrvatskoga ratnog vojnog invalida, kod obračunavanja plaće u obzir trebaju uzeti određene posebnosti. U obrasce PK HRVI-ja nedavno su unesene promjene zbog prava na doplatak za pomoć i njegu poreznog obveznika i prava na osobnu invalidninu te se osobni odbitak treba uvećati za 3.750,00 kn, a obveza poreza na dohodak od nesamostalnog rada smanjiti za postotak invalidnosti. Više o svemu u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Pravo na osobnu invalidninu i doplatak za njegu i pomoć u PK kartici
  3. Obračun plaće za HRVI
  4. Obračun plaće za HRVI-ja na području lokalne samouprave I. skupine i na području Grada Vukovara
  5. Zaključak
Hashtags:
#HRVI, #ObračunPlaće, #OsobeSInvaliditetom, #Plaće