Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2022, str. 85
Obračun plaće za hrvatske ratne vojne invalide
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Poslodavci koji zapošljavaju hrvatskoga ratnog vojnog invalida kod obračunavanja plaće u obzir trebaju uzeti određene posebnosti U obrasce PK HRVI ...

Snimka webinara
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka, trajanje 193 min
Ponedjeljak, 23.05.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

rrif - 4.2022, str. 94
Radni odnos osoba s invaliditetom
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Kod ugovaranja i obračunavanja plaće i ostalih isplata osobama s invaliditetom u postoje neke posebnosti Poslodavac koji zapošljava osobu s ...

Mišljenja
Porezni tretman kapitalnog dobitka po osnovi prodaje dionica dodijeljenih hrvatskom ratnom vojnom invalidu
Srijeda, 25.04.2018, 410-01/18-01/917

Davatelj: Porezna uprava

pip - 9.2017, str. 78
Rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja – novosti od 1. srpnja 2017. godine
Autor: Renata TURČINOV , dipl. iur.

U Nar nov br 59 17 objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ...

Pitanja i odgovori
Primanja u cijelosti izuzeta od ovrhe prema posebnim propisima
Ponedjeljak, 11.04.2016.

Koja su to primanja i sredstva u cijelosti izuzeta od ovrhe na temelju posebnih propisa te koji su to posebni ...

rrif - 9.2015, str. 65
Obračun plaće i ostale posebnosti kod osoba s invalidnošću
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Kod obračuna plaće i ostalih isplata osobama s invalidnošću postoje neke posebnosti Propisani su i neki poticaji i nagrade za ...

pip - 6.2015, str. 58
Rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja
Autor: Renata TURČINOV , dipl. iur.

Ovim se člankom pobliže skreće pozornost na uvjete i način ostvarivanja prava na rodilji i roditeljski dopust kao dio potpora ...

Mišljenja
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2013.g.
Utorak, 31.12.2013, 410-01/13-01/4414

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2013, str. 162
Prijava poreza na dohodak građana za 2012.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Poreznu prijavu obvezne su podnijeti fizičke osobe obveznici poreza na dohodak samo one koje utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga ...

rrif - 1.2013, str. 217
Plaće i doprinosi u 2013.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

S početkom svake godine mijenjaju se osnovice za plaćanje doprinosa za sve osiguranike na svima osnovama osiguranja Budući da je ...

rrif - 1.2012, str. 203
Doprinosi i obračun plaća u 2012.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Objavljene su osnovice za plaćanje doprinosa u 2012 Doprinosi za siječanj 2012 obračunavat će se prema novim osnovicama Budući da ...

Mišljenja
Oslobođenja od plaćanja carine
Utorak, 15.11.2011, 413-01/11-01/405

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Upis zaloga na automobil koji se uvozi temeljem uvoznih olakšica
Utorak, 06.09.2011, 413-01/11-01/312

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Uvoz osobnog automobila za potrebe HRVI
Četvrtak, 07.07.2011, 413-04/11-05/30

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Ponovno korištenje olakšice HRVI iz Domovinskog rata, pri uvozu zamjenskog osobnog automobila
Utorak, 15.03.2011, 413-01/11-14/302

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 1.2011, str. 203
Doprinosi i obračun plaća u 2011.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Pri obračunu plaća za 2011 primjenjuju se nove osnovice za plaćanje doprinosa uređene Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa ...

Mišljenja
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2010.g.
Četvrtak, 16.12.2010, 410-01/10-01/2146

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Korištenje olakšica po osnovi invalidnosti nastale kod civilne žrtve Domovinskog rata
Srijeda, 01.12.2010, 413-01/10-01/470

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Uputa u vezi naplate sudjelovanja prema čl. 11. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Utorak, 02.11.2010, 500-01/10-01/29

Davatelj: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

rrif - 1.2010, str. 193
Doprinosi i obračun plaća u 2010.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Pri obračunu plaća za 2010 primjenjuju se nove osnovice za plaćanje doprinosa uređene Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa ...

Mišljenja
Korištenja olakšica po osnovi invalidnosti kao pripadnika Hrvatskog vijeća obrane
Četvrtak, 24.09.2009, 413-04/06-05/63

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke – uputa o postupanju
Četvrtak, 06.08.2009, 410-19/09-01/107

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Olakšice pri uvozu osobnog automobila za invalidnu osobu
Utorak, 10.03.2009, 413-01/09-01/154

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Rok zabrane otuđenja za robu uvezenu uz olakšice
Četvrtak, 18.09.2008, 413-01/08-01/392

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 1.2008, str. 144
Obračun plaća i doprinosa u 2008.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Općenito rečeno u 2008 će se obračunavati plaće jednako kao i u 2007 Temeljni Zakon o porezu na dohodak Nar ...

rrif - 3.2007, str. 156
Obračun plaće HRVI-a i osoba s invaliditetom
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.

Poslodavci koji zaposle osobu s invaliditetom mogu ostvariti poticaje u smislu povrata doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje ...