Obračun plaća i doprinosa u 2008.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2008
Članak:
Obračun plaća i doprinosa u 2008.
Stranica:
144.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Općenito rečeno, u 2008. će se obračunavati plaće jednako kao i u 2007. Temeljni Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.), a ni Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 147/02. i 177/04.) nisu izmijenjeni pa je sadržaj plaće odnosno doprinosi iz i na plaću te način utvrđivanja poreza na dohodak i prireza ostao nepromijenjen. U skladu s odredbom čl. 3. t. 27. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja promijenjene su samo osnovice na koje se obračunavaju doprinosi u 2008. To znači da se mijenja najniža osnovica i najviša osnovica za plaćanje mirovinskog doprinosa na mjesečnoj i godišnjoj razini i osnovice za ostale osiguranike obveznih osiguranja. Kako se to odražava na obračun plaća u 2008. i na obveze ostalih osiguranika, pročitajte u ovom članku.
  1. Određivanje visine plaće
  2. Visina plaće prema kolektivnim ugovorima
  3. Doprinosi iz plaća i na plaće
  4. Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak
  5. Plaćanje prireza
  6. Primjeri obračuna plaća
  7. Izvješćivanje Porezne uprave i Regos-a o isplaćenim plaćama
  8. Na koje će osnovice ostali obvezni osiguranici plaćati doprinose u 2008.
  9. Novost u vezi s osnovicom na koju će plaćati obvezne doprinose osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost uz radni odnos ili su korisnici mirovine a porez plaćaju u paušalnoj svoti
Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja