Prijava poreza na dohodak građana za 2012.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2013
Članak:
Prijava poreza na dohodak građana za 2012.
Stranica:
162.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Poreznu prijavu obvezne su podnijeti fizičke osobe, obveznici poreza na dohodak, samo one koje utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga, osobe koje su ostvarile dohodak iz inozemstva ako porez na dohodak nisu platile u roku od 8 dana od primitka novca po tuzemnim propisima, radnici koji su u 2012. radili kod dva poslodavca istodobno i pomorci u međunarodnoj plovidbi. Za primitke na koje je predujam poreza na dohodak uplatio isplatitelj dohotka u ime poreznog obveznika, kao što su plaće ostvarene samo kod jednog ili više poslodavaca u poreznom razdoblju ali ne istodobno, mirovine te drugi dohodak (autorski honorar, zarada po ugovoru o djelu), dividende i udjeli u dobitku, dohodak od osiguranja) te najamnina za koju se ne vode poslovne knjige, nije propisana obveza podnošenja porezne prijave, osim ako to žele jer su npr. ustanovili da je porez na dohodak iz nekih razloga preplaćen pa mogu ostvariti povrat poreza. No, pri sastavljanju porezne prijave treba imati određena znanja iz područja oporezivanja dohotka, o čemu pročitajte u nastavku članka.

1. Uvodne napomene
2. Izvori dohotka
3. Kako znati treba li podnijeti poreznu prijavu
4. Razlozi zbog kojih porezni obveznik može odlučiti podnijeti poreznu prijavu iako nije obvezan
5. Što treba znati o oporezivanju dohodaka da bi se mogla ispravno sastaviti porezna prijava
6. Kome se predaje porezna prijava
7. Može li se od porezne prijave odustati ili je ispraviti nakon predaje
8. Sastavljanje porezne prijave
9. Podatci o dohotku i plaćenom predujmu poreza i prireza
10. Utvrđivanje poreza i prireza za 2012.
11. Priznavanje izdataka na osnovi uplaćene premije za dobrovoljno mirovinsko osiguranje

Hashtags:
#Dohodak, #Obrtnici, #Porezi