Računovodstvo, revizija i financije 2/2013

Web izdanje 8,99
Uvodnik - Panoptikum
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Najnovija izmjena Pravilnika o porezu na dobit i novi Obrazac PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.
Isplate u gotovu novcu
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u ugostiteljstvu za 2012.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2012. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2012.
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Financijski učinci Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2012.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2012.
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Posebnosti obračuna proizvodnje
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2012.
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Godišnje izvješće društva za 2012.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjih financijskih izvješća poduzetnika u cestovnom prometu
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Fiskalizacija u poslovanju komunalnih društava
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dani predujmovi kod proračunskih osoba
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Priznavanje nerecipročnih prihoda
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Prijeboj na temelju ugovornog odnosa s HZZO-om
Autor: Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
Plaća za rad u nepunom radnom vremenu
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Konačni obračun PDV-a za 2012. kod poduzetnika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Prijava poreza na dohodak građana za 2012.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2012.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Revizija povećanja temeljnog kapitala iz reinvestiranog dobitka i rezervi kapitala
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Financijsko restrukturiranje prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Autor: Dr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.