Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Uvodnik - Panoptikum
rrif - 2.2013, str. 17
Najnovija izmjena Pravilnika o porezu na dobit i novi Obrazac PD
rrif - 2.2013, str. 19
Isplate u gotovu novcu
rrif - 2.2013, str. 23
Posebnosti godišnjeg obračuna u ugostiteljstvu za 2012.
rrif - 2.2013, str. 35
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2012. u trgovačkoj djelatnosti
rrif - 2.2013, str. 43
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2012.
rrif - 2.2013, str. 51
Financijski učinci Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
rrif - 2.2013, str. 59
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2012.
rrif - 2.2013, str. 65
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2012.
rrif - 2.2013, str. 78
Posebnosti obračuna proizvodnje
rrif - 2.2013, str. 85
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2012.
rrif - 2.2013, str. 90
Godišnje izvješće društva za 2012.
rrif - 2.2013, str. 98
Posebnosti godišnjih financijskih izvješća poduzetnika u cestovnom prometu
rrif - 2.2013, str. 104
Fiskalizacija u poslovanju komunalnih društava
rrif - 2.2013, str. 122
Dani predujmovi kod proračunskih osoba
rrif - 2.2013, str. 127
Priznavanje nerecipročnih prihoda
rrif - 2.2013, str. 129
Prijeboj na temelju ugovornog odnosa s HZZO-om
rrif - 2.2013, str. 132
Plaća za rad u nepunom radnom vremenu
rrif - 2.2013, str. 134
Konačni obračun PDV-a za 2012. kod poduzetnika
rrif - 2.2013, str. 140
Prijava poreza na dohodak građana za 2012.
rrif - 2.2013, str. 162
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2012.
rrif - 2.2013, str. 181
Revizija povećanja temeljnog kapitala iz reinvestiranog dobitka i rezervi kapitala
rrif - 2.2013, str. 191
Financijsko restrukturiranje prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
rrif - 2.2013, str. 196
Gospodarska kretanja u RH i EU
rrif - 2.2013, str. 200
Reagiranja čitatelja
rrif - 2.2013, str. 207
Novi propisi
rrif - 2.2013, str. 209
Stručne informacije
rrif - 2.2013, str. 212