Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2012.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2013
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2012.
Stranica:
78.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U ovom su članku definirane neke posebnosti koje se odnose na računovodstveno praćenje poslovnih događaja u graditeljskoj djelatnosti u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda, a koje su vezane za priznavanje prihoda i rashoda odnosno utvrđivanje rezultata poslovanja u toj djelatnosti. Posebna je pozornost posvećena nekim otvorenim pitanjima koja su vezana za nastanak obveze PDV-a i priznavanje pretporeza u graditeljskoj djelatnosti.

1. Uvod
2. Evidentiranje graditeljskih usluga kod uslužnih graditelja
3. Evidentiranje graditeljskih usluga kod investitora
4. Prodaja građevina i nastanak obveze PDV-a
5. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoGraditeljstva