Dani predujmovi kod proračunskih osoba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2013
Članak:
Dani predujmovi kod proračunskih osoba
Stranica:
127.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Proračunske osobe mogu pri nabavi proizvoda, roba i usluga dati predujam, ali pritom moraju voditi brigu o propisanim ograničenjima ili, ako se to traži, pribavljanju suglasnosti na način kao je to određeno Zakonom o proračunu. U nastavku članka daju se knjiženja danih predujmova kod proračunskih osoba koje nisu i onih koje jesu u sustavu poreza na dodanu vrijednost.

1. Dani predujmovi proračunske osobe koja nije u sustavu PDV-a
2. Dani predujmovi proračunske osobe koja je u sustavu PDV-a

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo