Najnovija izmjena Pravilnika o porezu na dobit i novi Obrazac PD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2013
Članak:
Najnovija izmjena Pravilnika o porezu na dobit i novi Obrazac PD
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.
Sažetak:

U RRiF-u br. 1/13. (str. 142. − 188.) pisali smo o sastavljanju godišnje prijave poreza na dobitak za 2012. Međutim, nakon izlaska časopisa iz tiska, 28. prosinca 2012. objavljena je izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 146/12.) koja se ponajprije odnosi na porezne olakšice i oslobođenja za poticanje ulaganja prema novom Zakonu o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja (Nar. nov., br. 111/12.). Posljedično tome, izmijenjen je i Obrazac PD koji se sastavlja za prijavu poreza na dobitak za 2012.

1. Izmjene poreznih olakšica i oslobođenja za poticaje ulaganja
2. Redni br. 56. Obr. PD - uplaćeni predujmovi
3. Novi obrazac PD

Hashtags:
#Dobitak, #ObrazacPD, #Porezi