Financijsko restrukturiranje prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2013
Članak:
Financijsko restrukturiranje prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Stranica:
196.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ
Sažetak:

Prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi poduzetnici koji ispunjavaju uvjete za provedbu postupka predstečajne nagodbe, između ostalih dokumenata, trebaju predati plan operativnog i financijskog restrukturiranja koji je prijeko potreban da bi se saniralo stanje nelikvidnosti i insolventnosti. Članak upućuje na temeljne mjere financijskog i operativnog restrukturiranja poduzeća te elemente koje bi poslovni plan poduzeća integracijom predloženih mjera restrukturiranja trebao sadržavati.

1. Uvod
2. Restrukturiranje poslovanja i poslovni plan
3. Zaključak 

Hashtags:
#PoslovneFinancije