Obračun naknade plaće radniku nakon gubitka radne sposobnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Obračun naknade plaće radniku nakon gubitka radne sposobnosti
Stranica:
75.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

U slučajevima kada je radnikovo zdravstveno stanje takvo da se daljnjim liječenjem ne može poboljšati, liječnik je obvezan uputiti radnika na ocjenu radne sposobnosti. U razdoblju do dobivanja pravomoćnog rješenja o potpunom gubitku rade sposobnosti, radnik ima pravo na naknadu plaće, koju dio vremena isplaćuje HZZO, a dio poslodavac. Ako je riječ o radniku s preostalom radnom sposobnošću, poslodavac ga može nakon provedene rehabilitacije vratiti u radni odnos. O obračunu plaće i naknade plaće i pravima takvih radnika, u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Postupanje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
  3. Postupanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  4. Postupanje poslodavca za vrijeme i nakon ocjenjivanja gubitka radne sposobnosti
  5. Prava na osnovi smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost odnosno djelomičnoga gubitka radne sposobnosti
  6. Pravo na rehabilitaciju i mirovinu
  7. Invalidska mirovina
  8. Otpremnina kod otkaza ugovora o radu zbog djelomičnoga gubitka radne sposobnosti
Hashtags:
#GubitakRadneSposobnosti, #ObračunPlaće, #OsobeSInvaliditetom