Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2022. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2022
Članak:
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2022. godini
Stranica:
109.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Ako obveznik zapošljavanja ili zamjenskog zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom, obvezan je plaćati novčanu naknadu. Novčana naknada za jedno kvotno nezapošljavanje u 2022. godini je 937,50 kn mjesečno. Nova svota uplaćuje se za obvezu kvotnog zapošljavanja za siječanj, odnosno do kraja veljače.

  1. Uvodno
  2. Tko se smatra osobom s invaliditetom
  3. Tko je obvezan zaposliti osobe s invaliditetom
  4. Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Hashtags:
#OSI, #OsobeSInvaliditetom, #ZapošljavanjeOsobaSInvaliditetom, #ZOSI