Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2021. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2021
Članak:
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2021. godini
Stranica:
105.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Ako obveznik zapošljavanja ili zamjenskog zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom, obvezan je plaćati novčanu naknadu. Novčana naknada za jedno kvotno nezapošljavanje u 2021. godini je 850,00 kn mjesečno.

Osim promjene svote novčane naknade u 2021., novčana naknada za slučaj nezapošljavanja OSI-ja smanjena je i zbog snižene stope obračuna s 30 % na 20 % kao jedne od niza mjera koje je donijela Vlada Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu zbog epidemije koronavirusa.

  1. Uvodno
  2. Tko se smatra osobom s invaliditetom
  3. Tko je obvezan zaposliti osobe s invaliditetom
  4. Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
  5. Nagrade i pomoći poslodavcima  koji zapošljavaju OSI-je
Hashtags:
#OsobeSInvaliditetom, #ZapošljavanjeOsobaSInvaliditetom