Čuvanje ugleda suca

Časopis: Pravo i porezi - 11.2019
Članak:
Čuvanje ugleda suca
Stranica:
53.
Autor/i:
Željko Borić , dipl. iur.
Sažetak:

Autor u članku na primjeru prakse Europskog suda za ljudska prava u predmetu Narodni list d.d. protiv Republike Hrvatske skreće pozornost na obvezu suca da čuva svoj ugled i ugled sudbene vlasti te da ne dovede u pitanje svoju nepristranost i neovisnost u suđenju i samostalnost sudbene vlasti.

1. Uvod
2. Činjenice
3. Javno mnijenje
4. Naredni događaj
5. Postupak pred domaćim sudovima
6. Stajalište Ustavnog suda
7. Navodna povreda čl. 10. Konvencije
8. Razlozi stranaka
9. Razmatranje Ustavnog suda RH
10.   Nužno u demokratskom društvu
11.   In concreto
12.   (Ne)povezanost dvaju događaja
13.   Potencijalni sukob interesa
14.   Kritika sudaca
15.   Dobra vjera
16.   Uloga sudbene vlasti u društvu
17.   Javni interes
18.   Analiza
19.   Vrijednosni sud ili izjava o činjenicama
20.   Dostatna činjenična baza
21.   Proporcionalnost
22.   Visina obeštećenja
23.   Kritički osvrt

 

Hashtags:
#ČuvanjeUgledaSuca, #ESLJP, #EuropskiSudZaLjudskaPrava, #Pravo, #SudbenaNepristranostINeovisnost