Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 11.2019, str. 53
Čuvanje ugleda suca
Autor: Željko Borić , dipl. iur.

Autor u članku na primjeru prakse Europskog suda za ljudska prava u predmetu Narodni list d d protiv Republike Hrvatske ...

pip - 9.2019, str. 85
Slučaj Jurica protiv Republike Hrvatske
Autor: Željko Borić , dipl. iur.

U članku je riječ o predmetu pokrenutom po tužbi hrvatske državljanke protiv Republike Hrvatske zbog nedostatka djelotvorne procedure u domaćem ...

pip - 6.2019, str. 99
Izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Republike Hrvatske
Autor: Milena Čalić-Jelić , dipl. iur.

Važnost ove teme prepoznajemo ponajprije u činjenici da o izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava ovisi i djelotvornost i ...

pip - 6.2019, str. 69
Učinci neusklađene sudske prakse na pravično suđenje
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

Autorica u članku analizira učinke sudske prakse pozitivne i negativne u odnosu na zahtjeve pravičnog poštenog fair suđenja postupka kada ...

pip - 5.2019, str. 102
Smjernice za izdvajanje djece iz obitelji u praksi Europskog suda za ljudska prava (II. dio)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar

U prvom smo dijelu članka objavljenom u broju 4 19 PiP a prikazali opći test na temelju kojega ESLJP procjenjuje ...

pip - 5.2019, str. 55
Pravo slobode udruživanja
Autor: Doc. dr. sc. Dragan Zlatović

Autor u članku objašnjava štrajk radnika kroz pravo slobode udruživanja radnika kroz praksu Europskog suda za ljudska prava u vezi ...

pip - 4.2019, str. 81
Smjernice za izdvajanje djece iz obitelji u praksi Europskog suda za ljudska prava (I. dio)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar
Neven Grigić , mag. iur.

U kontekstu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda cilj je čl 8 zaštita obiteljskog života građana od ...

pip - 4.2019, str. 10
Zaštita ljudskog prava na vodu u presudama Europskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova država članica EU-a
Autor: Desanka SARVAN , dipl. iur.

Autorica u članku na zanimljiv i transparentan način razmatra zaštitu ljudskog prava na vodu u svjetlu recentne sudske prakse Europskog ...

pip - 4.2018, str. 63
Utjecaj presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Klauz protiv Hrvatske na tuzemne sudove
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Kroz analizu sudske prakse domaćih sudova s posebnim naglaskom na presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske dalje VSRH autor u ...

Sudska praksa
Zaštićeni najmoprimci - tržišna cijene najamnine i zastara
Srijeda, 14.03.2018.

Županijski sud

pip - 3.2018, str. 148
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO Odgovornost za štetu od opasne stvari čl 174 ZOO a 91 Za štetu od opasne stvari koja predstavlja ...