Inozemna sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 11.2019
Članak:
Inozemna sudska praksa i stajališta
Stranica:
112.
Autor/i:
Sažetak:

Pravo društava – d.o.o.

  • Primjeri iz aktualne sudske prakse o odnosu direktora i skupštine d.o.o.-a
  • Nadležnost skupštine društva za uređenje naknade direktora
  • Primjeri iz aktualne sudske prakse o radnopravnom statusu direktora d.o.o.-a

Pravo društava / Radno pravo – direktor d.o.o.-a

  • Primjena općeg zakona o jednakom postupanju na direktora d.o.o.-a

Pravo društava / Porezno pravo – trošarine

  • Građanska odgovornost društva za radnje koje je počinio njegov direktor
Hashtags: