Prenošenje godišnjeg odmora u drugu kalendarsku godinu nakon dugotrajnog bolovanja u praksi Suda EU

Časopis: Pravo i porezi - 11.2019
Članak:
Prenošenje godišnjeg odmora u drugu kalendarsku godinu nakon dugotrajnog bolovanja u praksi Suda EU
Stranica:
63.
Autor/i:
Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Pravo na godišnji odmor jedan je od instituta radnog prava koji neprestano izaziva nove dvojbe. Nedavno su se u sudskoj praksi počeli pojavljivati zahtjevi radnika za isplatom naknade za neiskorišteni godišnji odmor koji nije korišten tijekom nekoga duljeg razdoblja. Radnici se u svojim tužbama pozivaju na praksu Suda Europske unije u Luxebourgu. Autorica u ovom članku govori o nekim od odluka Suda Europske unije koje je korisno analizirati u svjetlu primjene Zakona o radu, a vezane su uz prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu.

1. Prenošenje godišnjeg odmora prema Zakonu o radu
2. Prenošenje godišnjeg odmora prema Konvenciji Međunarodne organizacije rada br.132
3. Praksa Suda Europske unije o prenošenju godišnjeg odmora koji nije korišten zbog bolovanja
4. Zaključna razmatranja – utjecaj prakse Suda EU-a na prenošenje godišnjeg odmora u RH

Hashtags:
#GodišnjiOdmor, #Pravo, #PrenošenjeGodišnjegOdmora, #RadniOdnosi, #RadnoPravo, #SudEU