Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 2.2021, str. 14
Diskriminirajući kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude i ograničenje tržišnog natjecanja
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

U članku se analizira institut kriterija ekonomski najpovoljnije ponude praksa suda EU a te Državne komisije za kontrolu postupaka javne ...

pip - 1.2021, str. 55
Učinak prethodne odluke Suda EU-a na glavni postupak pred nacionalnim sudom
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se propituju učinci koje u odnosu na nacionalne sudove stranke glavnog postupka i druge subjekte prava stvaraju prethodne ...

pip - 10.2020, str. 26
Javna nabava i ponuda koja glasi na nula eura u nedavnoj odluci Suda EU (C 367/19)
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

Odluka Suda EU u predmetu C 367 19 od 10 rujna 2020 godine privukla je znatnu pozornost stručne javnosti Predmet ...

pip - 9.2020, str. 52
Iskustva hrvatskih sudova u postavljanju prethodnog pitanja sudu Europske unije
Autor: Dr. sc. Kristian TURKALJ , dipl. iur.

Autor u ovome članku na zanimljiv i detaljan način daje prikaz instituta prethodnog pitanja uz osobit naglasak na prethodno pitanje ...

pip - 6.2020, str. 60
Odgovornost gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave prema praksi Suda EU-a
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se razmatra tema odgovornosti gospodarskih subjekata za nepravilnosti tijekom postupaka javne nabave To se pitanje sagledava s gledišta ...

pip - 4.2020, str. 91
Povreda prava Unije
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Na europskoj razini godišnje se donose brojni obvezujući pravni akti a obveza država članica jest da ih provode pravilno i ...

pip - 11.2019, str. 86
Pojam „upotrebe vozila“ u praksi Europskog suda
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

U pravu osiguranja od automobilske odgovornosti vrlo je važan pojam uporaba vozila a kako je obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti ...

pip - 11.2019, str. 63
Prenošenje godišnjeg odmora u drugu kalendarsku godinu nakon dugotrajnog bolovanja u praksi Suda EU
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.

Pravo na godišnji odmor jedan je od instituta radnog prava koji neprestano izaziva nove dvojbe Nedavno su se u sudskoj ...

pip - 9.2019, str. 36
Utjecaj pojma radnika u praksi Suda EU-a na primjenu Zakona o radu (II. dio)
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.

U časopisu Pravo i porezi br 7 8 19 objavljen je prvi dio članka o utjecaju pojma radnika u praksi ...

pip - 7.2019, str. 58
Utjecaj pojma radnika u praksi Suda EU-a na primjenu Zakona o radu (I. dio)
Autor: Iris GOVIĆ, dipl. iur.

Autorica u članku na znimljiv i detaljan način razmatra institut radnika zaposlenika u smislu aktualnoga hrvatskog Zakona o radu te ...

pip - 6.2019, str. 54
Potrošač – sloboda pružanja usluga – primjena prava EU-a – retroaktivnost
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku ne obrađuje Presudu Suda EU a u predmetu Milivojević protiv Raiffeisen Bank St Stefan nego sagledava ...