Utjecaj pojma radnika u praksi Suda EU-a na primjenu Zakona o radu (II. dio)

Časopis: Pravo i porezi - 9.2019
Članak:
Utjecaj pojma radnika u praksi Suda EU-a na primjenu Zakona o radu (II. dio)
Stranica:
36.
Autor/i:
Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

U časopisu Pravo i porezi, br. 7-8/19., objavljen je prvi dio članka o utjecaju pojma radnika u praksi Suda EU-a na primjenu Zakona o radu, osobito s motrišta analize odluke Suda EU-a u kojima se definira pojam radnik.
U ovome broju našeg časopisa nastavljamo s obradom te značajne tematike, razmatrajući položaj menadžera prema Zakonu o radu kao radnika i s time povezane odnose te pitanje pripravnika i osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa kao radnici prema Zakonu o radu.

3. Menadžeri prema Zakonu o radu kao radnici
4. Pripravnici i osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa kao radnici prema Zakonu o radu

Hashtags:
#Pravo, #PravoEU, #Pripravništvo, #Radnik, #RadniOdnosMenadžera, #StručnoOsposobljavanjeZaRad, #SudEU, #SudskaPraksa