Povreda prava Unije

Časopis: Pravo i porezi - 4.2020
Članak:
Povreda prava Unije
Stranica:
91.
Autor/i:
Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Sažetak:

Na europskoj razini godišnje se donose brojni obvezujući pravni akti, a obveza država članica jest da ih provode pravilno i u potpunosti, poštujući pritom sve proceduralne obveze. U slučaju povrede prava Unije, Komisija može pokrenuti postupak koji se sastoji od nekoliko faza, s neformalnim i formalnim dijelovima, a koji u krajnjem slučaju završava upućivanjem predmeta Sudu EU-a i izricanjem novčane kazne zbog neusklađenosti, sve s ciljem konačnog usklađivanja države članice sa zakonodavstvom EU-a.

1. Koje su vrste općih akata i kako se oni primjenjuju
2. Na koji se način krši pravo Unije
3. Što mogu učiniti građani i subjekti
4. Kako Europska komisija otkriva kršenje
5. Kako zatim postupa Komisija
6. Što Sud EU-a može učiniti
7. Kakve su kazne i koji je njihov cilj
8. Što nam govori statistika
9. Koliko je postupak zbog povrede prava Unije djelotvoran
10.   Zaključno

 

Hashtags:
#EuropskaKomisija, #PovredaPravaEU, #Pravo, #PravoEU, #SudEU