Učinak prethodne odluke Suda EU-a na glavni postupak pred nacionalnim sudom

Časopis: Pravo i porezi - 1.2021
Članak:
Učinak prethodne odluke Suda EU-a na glavni postupak pred nacionalnim sudom
Stranica:
55.
Autor/i:
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Sažetak:

U članku se propituju učinci koje u odnosu na nacionalne sudove, stranke glavnog postupka i druge subjekte prava stvaraju prethodne odluke Suda EU-a. Poseban naglasak stavljen je na učinak takvih odluka u samome glavnom postupku u vezi s kojim je donesena pojedina prethodna odluka. Posebno se analiziraju primjena prethodne odluke u glavnome postupke te posljedice neodgovarajuće primjene.

  1. Uvod
  2. Općenito o učincima prethodne odluke
  3. Učinci prethodne odluke Suda EU-a na glavni postupak
  4. Posljedice neprimjene ili pogrešne primjene odluke Suda EU-a
  5. Zaključak
Hashtags:
#Pravo, #PravoEU, #PrethodneOdluke, #SudEU