Novi Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Časopis: Pravo i porezi - 11.2019
Članak:
Novi Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Stranica:
36.
Autor/i:
Alan VAJDA , mag. iur.
Sažetak:

Autor u članku prikazuje Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske koji je objavljen u Nar. nov., br. 84/19., s time da se primjenjuje od 14. rujna 2019. godine.

1. Uvod
2. Uvjeti za osnivanje prava građenja
3. Uvjeti za zasnivanje založnog prava
4. Isplata novčane naknade za osnovano pravo građenja
5. Osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
6. Osnivanje prava služnosti u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina
7. Osnivanje prava služnosti u svrhu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda
8. Isplata novčane naknade za osnovano pravo služnosti
9. Sklapanje ugovora o pravu služnosti

Hashtags:
#DržavnoPoljoprivrednoZemljište, #GrađanskoPravo, #PoljoprivrednoZemljište, #Pravo, #PravoGrađenja, #Služnost