Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 11.2019
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
119.
Autor/i:
Sažetak:
  1. Otkaz za vrijeme „bolovanja“. Poslodavac ne može otkazati ugovor o radu radniku koji je pretrpio ozljedu na radu ili obolio od profesionalne bolesti, za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka. Međutim, ako nije riječ o ozljedi na radu ili profesionalnoj bolesti, nego je radnik privremeno nesposoban za rad zbog druge bolesti ili ozljede, poslodavac bi mogao radniku otkazati ugovor o radu ako za to postoji zakonom opravdani razlog.
  2. Primjena mjera zaštite na radu. Zakonodavac je obvezao svakog poslodavca u RH, kako pravnu tako i fizičku osobu, neovisno o tome kojom djelatnošću se bavi, da u odnosu na svoje radnike organizira i provodi zaštitu na radu. Pritom nije od značenja koliko radnika poslodavca zapošljava pa tako i poslodavci koji zapošljavaju makar samo jednog radnika moraju organizirati i provoditi zaštitu na radu.
  3. Registar stvarnih vlasnika. Stvarnog vlasnika (vlasnike) obvezni su, najkasnije do 31. prosinca 2019. godine, utvrditi i upisati u Registar sljedeći pravni subjekti osnovani na području RH: trgovačka društva te podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije i ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.
  4. Sukob interesa. Ako član uprave (direktor) društva s ograničenom odgovornošću sklapa pravne poslove s drugim trgovačkim društvom, a pritom to drugo trgovačko društvo zastupa njegov bračni drug, za sklapanje takvih pravnih poslova član uprave (direktor) mora imati suglasnost nadzornog odbora ili, ako u društvu nema nadzornog odbora, člana ili članova društva („vlasnika“).
  5. Ugradnja sustava vatrodojave u okviru rekonstrukcije. Porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan je platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja.
  6. Usluga popravka kamiona od poreznog obveznika iz Slovenije. Porezni obveznici koji primaju usluge iz EU-a na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze (mjesto oporezivanja prema sjedištu primatelja) obvezni su na primljene usluge obračunati PDV.
  7. Obračun PDV-a na ugovornu kaznu stranom poreznom obvezniku. Kazna koja je sastavni dio Ugovora i koja se u slučaju neispunjenja ugovorne obveze zaračunava dužniku, predstavlja odštetu na koju se ne obračunava PDV
  8. Neplaćeni dopust – maksimalno trajanje. Najdulje trajanje neplaćenog dopusta nije propisano Zakonom o radu pa ono može biti utvrđeno autonomnim aktom poslodavca ili poslodavčevom odlukom.
Hashtags: