Stranci kao osnivači trgovačkog društva u RH

Časopis: Pravo i porezi - 11.2019
Članak:
Stranci kao osnivači trgovačkog društva u RH
Stranica:
57.
Autor/i:
Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

Strani državljani (državljani Europskoga gospodarskog prostora i državljani trećih zemalja) mogu slobodno osnivati trgovačka društva na području RH, pod jednakim uvjetima koji za osnivanje trgovačkog društva vrijede i za hrvatske državljane. Međutim, određene dodatne obveze stranih državljana koji u RH osnivaju trgovačka društva proizlaze iz propisa koji uređuju boravak i rad stranaca u RH te ovise o tome hoće li stranac, kao osnivač trgovačkog društva, boraviti u RH te o tome koje će točno funkcije obavljati u trgovačkom društvu koje osniva. Autorica stoga u članku navodi uvjete za boravak i rad stranih državljana, osnivača trgovačkog društva, u RH.

1. Osnivanje trgovačkog društva u RH
2. Stranci kao osnivači trgovačkog društva
3. Dodatne obveze stranaca kao osnivača trgovačkog društva
4. Državljani EGP-a kao osnivači trgovačkog društva u RH

 

 

Hashtags:
#OsnivanjeTrgovačkogDruštva, #Pravo, #PravoTrgovačkihDruštava, #StraniDržavljaniOsnivačiDruštva