Razgraničenje nadležnosti između povjerenika za etiku i povjerljivog savjetnika u državnom tijelu

Časopis: Pravo i porezi - 11.2019
Članak:
Razgraničenje nadležnosti između povjerenika za etiku i povjerljivog savjetnika u državnom tijelu
Stranica:
31.
Autor/i:
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sažetak:

Imajući u vidu potrebu jasnog razgraničenja nadležnosti između povjerenika za etiku i povjerljivog savjetnika u državnog tijelu, a na temelju uočenih pitanja odnosno onih koja su se pojavila u praksi, autorica u ovomu članku daje prikaz razgraničenja njihovih nadležnosti, uz prikaz odgovarajućeg mišljenja Etičkog povjerenstva.

1. Uvod
2. Povjerenici za etiku
3. Osobe za zaštitu dostojanstva odnosno povjerljivi savjetnici
4. Razgraničenje nadležnosti povjerenika za etiku i povjerljivog savjetnika

Hashtags:
#Pravo, #PvjerenikZaEtiku, #SavjetnikUDržavnomTijelu, #ZaštitaDostojanstva