Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Časopis: Pravo i porezi - 11.2019
Članak:
Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
Stranica:
77.
Autor/i:
Dr. sc. Ante Vuković
Sažetak:

Važeći Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, stupio je na snagu 15. listopada 2003. godine. Od tada pa sve do danas postoje velike nejasnoće glede njegova sadržaja i primjene. Pomorsko dobro kao iznimno vrijedan hrvatski prirodni resurs zaslužuje i obvezuje na donošenje potpuno novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Pritom je načelo održivog razvoja imperativ. To načelo znači postojanje ravnoteže između potrebe za očuvanjem prirodnog prostora i potrebe za sustavnim mjerama i strateškim pristupom njegovu gospodarenju.

1. Uvod
2. Potreba reformi pomorskog zakonodavstva
3. Provedene reforme pomorskog zakonodavstva
4. Studija slučaja: “Zapadna obala” u Splitu
5. Zaključak

 

Hashtags:
#Koncesije, #MorskaLuka, #PomorskiProstor, #PomorskoDobro, #Pravo