Porezni nadzor udruge

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Porezni nadzor udruge
Stranica:
71.
Autor/i:
Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Udruge su vrsta neprofitnih organizacija koje, u načelu, ne bi trebale obavljati gospodarsku djelatnost, no zbog ograničenih izvora financiranja one često tome pribjegavaju. Uz ograničenja koja im pri obavljanju tih djelatnosti mogu nametnuti propisi kojima je uređeno poslovanje unutar neke djelatnosti, one, u načelu, svakako ulaze u područje oporezivanja porezom na dobitak.
      U članku se uz osnovne postavke djelovanja udruge daje osvrt i na neka motrišta poreznog nadzora udruga koje su obveznici poreza na dobitak.

1. Uvod
2. Udruge
3. Udruge obveznici poreza na dobitak
4. Status subjekta na temelju nacionalnog prava nije odlučujući
5. Prekršajne odredbe
6. Zaključak

Hashtags:
#Dobitak, #Neprofitno, #PorezNaDobit, #PorezniNadzor, #Udruga