Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 10.2021, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO 58 Odgovornost za štetu zbog propuštenih radnji čl 1045 ZOO a Uzimajući u obzir da u razdoblju ...

rrif - 9.2021, str. 182
Zadnje novele Zakona o volonterstvu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Volonterstvo je u nas uređeno u više propisa No bez obzira na to o kojoj je regulativi riječ karakteriziraju ga ...

Vijesti
Osobni odbitak studenta koji se zapošljava
Četvrtak, 27.05.2021.

Primitci studenata za rad preko studentskih udruga ne oporezuju se do svote od 63 000 00 kn 15 000 00 ...

rrif - 5.2021, str. 116
Zamjenske kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika obveznici su kvotnog zapošljavanja Za 2021 godinu za jednu nezaposlenu osobu s invaliditetom poslodavac ...

Sudska praksa
Pretvorba društvenog vlasništva
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Županijski sud u Karlovcu

Vijesti
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za ožujak
Četvrtak, 04.03.2021.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o donošenju nove mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima ...

pip - 3.2021, str. 99
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Stvarno pravo Stjecanje prava vlasništva čl 40 a ZGZ a Po sili zakona prestaje društveno vlasništvo na građevinskom zemljištu ...

pip - 3.2021, str. 45
Pravno i porezno motrište poslovanja udruga
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Udruge su samo jedan od statusnih oblika u kojemu neprofitne organizacije koje se nalaze izvan obuhvata proračunskih osoba mogu ostvarivati ...

Pror - 3.2021, str. 44
Financiranje programa javnih potreba u sportu iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Nevenka Brkić, dipl. oec.

Sport uživa poseban položaj u sustavu financiranja Na izvore financiranja utječe niz posebnih zakona i provedbenih propisa od kojih se ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.01.2021.

Objavljen je broj 2 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za veljaču 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Objavljen je ...

Vijesti
Porezni tretman donacija danih u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom
Četvrtak, 14.01.2021.

Ministarstvo financija Porezna uprava na svojim je internetskim stranicama objavilo vijest o poreznom tretmanu donacija danih u svrhu otklanjanja katastrofe ...

Vijesti
Darovanja osobama stradalima od potresa prema novim pravilima
Ponedjeljak, 11.01.2021.

Vlada Republike Hrvatske 4 siječnja 2021 godine Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom Nar nov br 1 21 ...

Vijesti
Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Četvrtak, 31.12.2020.

Darovanja gradovima općinama i neprofitnim organizacijama Sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit Nar nov br 177 04 do 138 ...

Nepr - 12.2020, str. 66
Financijski nadzor neprofitnih organizacija
Autor: Slavica MALENICA, dipl. oec.

Financijski nadzor nad poslovanjem neprofitnih organizacija uređen je posebnim zakonom pri čemu je bitno naglasiti da kada se on ...

rrif - 12.2020, str. 93
Nadoknada troškova volonterima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Volonteri dobrovoljno ulažu svoje vrijeme trud i znanje za opće dobro Za svoj rad ne uvjetuju isplatu novčane naknade ...

rrif - 10.2020, str. 75
Darovana dugotrajna imovina i stvari koje nisu imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju se knjiženja u vezi s darovanom dugotrajnom imovinom te darivane stvari koje nisu imovina ...

Pitanja i odgovori
Dostava adrese elektroničke pošte – udruge poslodavaca i sindikati
Petak, 18.09.2020.

Čuli smo da sve pravne osobe imaju obvezu upisati adresu elektroničke pošte u sudski registar Odnosi li se ta obveza ...

Mišljenja
Donacije uplaćene na račun Vlade RH
Ponedjeljak, 07.09.2020, 410-01/20-01/922

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 9.2020, str. 75
Odgovori na pitanja iz prakse
Autor:

U ovom broju časopisa RRiF donosimo odgovore na aktualna pitanja iz knjigovodstva poreza na dodanu vrijednost plaćanja spomeničke rente ...

Vijesti
Priručnik za korištenje usluge e-Komunikacija za pravne osobe
Četvrtak, 27.08.2020.

U svrhu informatizacije pravosudnog sustava Ministarstvo pravosuđa razvilo je uslugu 39 e Komunikacija 39 koja omogućava elektroničku komunikaciju sa općinskim ...

Vijesti
Dostava e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija sa sudovima
Ponedjeljak, 10.08.2020.

Zakonodavac je u kratkom roku poduzetnicima uveo obveze vezane uz elektroničko poslovanje što je izazvalo dosta zabuna i nejasnoća Prvenstveno ...

Mišljenja
Pružanje usluga smještaja članovima udruge i prijava u eVisitor
Ponedjeljak, 13.07.2020, 334-01/20-01/324

Davatelj: Ministarstvo turizma

rrif - 7.2020, str. 157
Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.

U sustavu financijskog izvještavanja koje primjenjuju organizacije koje svoje poslovne događaje iskazuju prema načelima neprofitnog računovodstva nisu nastale promjene ...

rrif - 7.2020, str. 34
Odgovori na pitanja iz prakse
Autor:

U ovom broju donosimo odgovore na aktualna porezna računovodstvena i financijska pitanja koja se u posljednje vrijeme pojavljuju u ...

Sudska praksa
Konverzija kredita s valutnom klauzulom
Ponedjeljak, 15.06.2020.

Županijski sud

rrif - 6.2020, str. 120
Darovanje za zdravstvene svrhe i potrebe
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Darovanja za zdravstvene svrhe česta su u praksi Da bi takva darovanja u poreznom smislu bila povoljna za darovatelja ...

Vijesti
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.

Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom COVID 19 i ...

Vijesti
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.

Središnji državni ured za šport dalje SDUŠ objavio je Odluku o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim ...

Vijesti
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.

Obnovljena prethodna objava od 17 4 2020 Zakonom o dopunama Zakona o sportu Nar nov br 47 20 stvorena je ...

Mišljenja
Obveza uplate upravnih pristojbi u postupcima izvlaštenja
Petak, 17.04.2020, 412-01/20-01/5

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oporezivanja nabavke zaštitne opreme u svrhu donacije
Srijeda, 15.04.2020, 410-19/20-02/128

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oporezivanja nabavke zaštitne opreme u svrhu donacije
Srijeda, 15.04.2020, 410-19/20-02/128

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri nabavi medicinskih uređaja
Petak, 10.04.2020, 410-19/20-02/108

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2020, str. 228
Ugostiteljska djelatnost u neprofitnim pravnim osobama
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Udruge ustanove i druge neprofitne organizacije mogu uz djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni statutom obavljati i ugostiteljsku ...

Vijesti
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.

Predsjednik udruge Hrvatski računovođa dr sc Vlado Brkanić uputio je pismo Ministru financija g Mariću sa zamolbom da pokrene izmjene ...

Pitanja i odgovori
Promjena podataka upisanih u Registar stvarnih vlasnika
Ponedjeljak, 09.03.2020.

Moraju li pravne osobe koje su upisale podatke o svom stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika ažurirati upisane podatke ako ...

Pitanja i odgovori
Imenovanje za stalnoga sudskog tumača
Ponedjeljak, 09.03.2020.

Koje uvjete mora ispuniti fizička osoba da bi mogla biti imenovana za stalnoga sudskog tumača?

rrif - 3.2020, str. 226
Inspekcijski nadzor turističkih inspektora kod neprofitnih organizacija
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Prema posebnom zakonu kojim je uređeno pružanje usluga u turizmu pojedine usluge u turizmu pod određenim uvjetima mogu pružati ...

pip - 3.2020, str. 14
Udruge – poslovi povjereni županijama
Autor: Kristina BOSNIĆ , dipl. iur.

Dana 1 siječnja 2020 godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama koji je donesen ...

Pitanja i odgovori
Pripravnost radnika
Utorak, 18.02.2020.

Što je pripravnost radnika i smatra li se vrijeme pripravnosti radnim vremenom?

rrif - 2.2020, str. 227
Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu u neprofitnom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

U sustavu računovodstva neprofitnih organizacija protekom kalendarske godine trebaju se sastaviti i predati financijski izvještaji Rok njihove predaje za ...

obav - 2.2020, str. 4
I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci
Autor:

1 NEOPOREZIVI PRIMITCI 1 1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA 1 2 NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA 1 2 1 Pregled neoporezivih svota ...

Pitanja i odgovori
Zaštita potrošača – korisnika javnih usluga
Četvrtak, 23.01.2020.

Na koji način potrošač – korisnik javne usluge može izraziti svoje nezadovoljstvo pruženom uslugom?

Mišljenja
Oslobođenje od plaćanja PDV-a na djelatnost dadilja
Srijeda, 22.01.2020, 410-19/20-02/15

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Neprofitne organizacije - smjernice
Petak, 10.01.2020, 410-01/20-01/82

Davatelj: Porezna uprava