Uporaba pečata u poreznom nadzoru

Časopis: Pravo i porezi - 9.2019
Članak:
Uporaba pečata u poreznom nadzoru
Stranica:
63.
Autor/i:
Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Autor u ovome članku objašnjava kakva je uloga pečata u poreznom nadzoru, kada se koristi i u kojim slučajevima te objašnjava da se pečat u poreznom nadzoru koristi zbog potvrđivanja vjerodostojnosti pismena.
Kakva je sudbina pečata u budućnosti najbolje govori najava Ministarstva uprave na prelazak rada s papira na elektroničku komunikaciju i uvođenje e-pečata.

1. Uvod
2. Osnovni pojmovi
3. Uporaba pečata u poreznom nadzoru
4. Zaključak

Hashtags:
#OPZ, #Porezi, #PorezniNadzor, #UporabaPečata, #VjerodostojnostPismena