Darovanje za zdravstvene svrhe i potrebe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2020
Članak:
Darovanje za zdravstvene svrhe i potrebe
Stranica:
120.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Darovanja za zdravstvene svrhe česta su u praksi. Da bi takva darovanja u poreznom smislu bila povoljna za darovatelja, ona moraju biti pružena pod propisanim uvjetima.
      Propisima o oporezivanju dobitka predviđena je mogućnost darovanja za zdravstvene svrhe udrugama i drugim osobama koje obavljaju navedene djelatnosti u skladu s posebnim propisima.
      Za zdravstvene potrebe pod propisanim uvjetima može se darivati i fizičkim osobama, uključujući i zaposlenike društva darovatelja.
      Autorica u ovom članku obrazlaže temu darovanja za zdravstvene svrhe sa stajališta darovatelja, obveznika poreza na dobitak. U članku se navode i uvjeti za neoporezive donacije dobara i usluga potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19.

1. Uvod
2. Oporezivanje darovanja za zdravstvene svrhe i potrebe
3. Što se smatra zdravstvenom potrebom za koju se primitak ne smatra dohotkom
4. Primjeri darovanja
5. Zaključak

Hashtags:
#COVID19, #Darovanje, #Dobitak, #Dohodak, #PDV, #Porezi, #Porezi, #Porezi